FORAMENRehab®
TARKKAAVUUS-MODULI

FORAMENRehab Tarkkaavuus-moduli on tarkkaavuuden häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitettu ohjelmisto.

Tarkkaavuus on henkisen suorituskyvyn keskeinen osa ja kiinteässä yhteydessä vireystilaan, tavoitteellisuuteen sekä tunne- ja motivaatiotilaan. Tarkkaavuuden häiriöt vaikuttavat muiden henkisten toimintojen tehokkuuteen. Tarkkaavuus voidaan määritellä useamman ominaisuutensa perusteella. Sen osa-alueita eri teorioiden mukaan ovat tarkkaavuuden kohdentaminen, ylläpitäminen ja siirtäminen, jonka pohjalta FORAMENRehab Tarkkaavuus-moduli on suunniteltu ja toteutettu.

Sisällöstä vastaavat neuropsykologian erikoispsykologit PsL Jaana Sarajuuri ja PsL Sanna Koskinen, jotka työskentelevät Käpylän kuntoutuskeskuksessa, valtakunnallisessa neurologisten potilaiden kuntoutuksen erityisosaamis- ja kehittämiskeskuksessa. Ohjelmiston teknisestä toteutuksesta vastaa Multimedia J&J Intressi Oy.

Työryhmä esittää lämpimät kiitokset arvokkaista kommenteista FT Hely Kalskalle Helsingin yliopiston psykologian laitokselta ja visuaalisesta suunnittelusta art director Petri Väänäselle Oy Kemiön Tehdas Kimito Fabrik Ab:sta.


KIRJALLISUUTTA

Ben-Yishay Y, Rattok J, Lakin P, ym.: 
Neuropsychologic rehabilitation: 
Quest for a holistic approach. Seminars in neurology 5: 252-259, 1985

Gronwall D M A, Sampson H: 
The psychological effects of concussion. 
University Press/Oxford University Press, Auckland, 1974

Gronwall D M A: 
Paced Auditory Serial-Addition Task: A measure of recovery from concussion. 
Perceptual and Motor Skills 44: 367-373, 1977

Kaipio M-L, Sarajuuri J, Koskinen S: 
The INSURE program and modifications in Finland. 
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 247-258. 
Toim. A-L Christensen, B P Uzzell.
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000

Kanninen A, Hämälä M, Palomäki H: 
Neuropsykologian käsitteet. 
Helsingin Psykotutkimus Oy, Helsinki 1997

Lezak M D: 
Neuropsychological assessment. 
Oxford University Press, Oxford 1995

Pashler H E: 
The psychology of attention. A Bradford Book, 
The MIT Press, Cambridge 1999

Prigatano G P, Fordyce D J, Zeiner H K, ym.: 
Neuropsychological rehabilitation after brain injury. 
The Johns Hopkins University, Baltimore 1986

Prigatano G P: 
A brief owerview of four principles of neuropsychological rehabilitation. 
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 115-125.
Toim. A-L Christensen, B P Uzzell
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000 

Spreen O, Strauss, E:
A Compendium of Neuropsychological Tests
New York, Oxford 1991

Stuss D T, Winocur G, Robertson I H (toim.): 
Cognitive neurorehabilitation. 
Cambridge University Press, Cambridge 1999

Wood Ll, Fussey I (toim.): 
Cognitive rehabilitation in perspective. 
Taylor & Francis, London 1990